Aanbesteden doe je zo

  • Aanbesteden doe je zo
  • Aanbesteden doe je zo
  • Aanbesteden doe je zo

Aanbesteden doe je zo
Praktijkboek opdrachten overheid, defensie, nutssector en concessies.

Vakmedianet Artikelcode: 9789462452046
75.00

Met de komst van de herziene Aanbestedingswet is het aanbesteden er niet eenvoudiger op geworden. Artikelteksten zijn moeilijk te begrijpen en bevatten veel verwijzingen naar andere artikelen.

In dit volledig herziene praktijkboek Aanbesteden doe je zo beschrijven de auteurs het aanbestedingsproces op begrijpelijke wijze en aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden en jurisprudentie.

In het boek wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding van de aanbesteding, inkoopstrategieën, risicoanalyses, innovatieve contractvormen en het toepassen van duurzaamheideisen binnen het aanbestedingsrechtelijk kader.

Aanbesteden doe je zo is:
• Het eerste boek dat alle 4 de aanbestedingsrechtgebieden bestrijkt. Naast de klassieke overheid, komen ook de nutssector, concessies en defensie- en veiligheidsopdrachten aan bod.
• Actueel, alle 4 de betrokken rechtsgebieden voldoen aan de huidige wetgeving die sinds 1 juli 2016 geldt.
• Geschreven vanuit het inkoopperspectief en daarmee het enige boek dat de gehele overheidsinkoop en nutssectoren behandelt.
• Voorzien van vele praktijkvoorbeelden uit de inkoop- en aanbestedingspraktijk.

Inkijkexemplaar klik hier

Prijs: € 75,- (excl. BTW en verzendkosten)

De auteurs:
Mr. Hein van der Horst en mr. drs. Mary-Ann Schenk begeleiden al  geruime tijd overheden en nutsbedrijven bij complexe aanbestedingsvraagstukken, zowel praktisch als aanbestedingsrechtelijk. Zij benaderen aanbesteden vanuit het bedrijfseconomische inkoopproces, zodat deze materie ook toegankelijk wordt voor inkopers, projectmanagers, beleidsambtenaren en inschrijvers. Door de praktische benadering is dit handboek bijzonder geschikt voor onderwijsdoeleinden.

Auteurs: mr. Drs. Mary-Ann Schenk, mr. Hein van der Horst
Boek: 534 pagina's
ISBN: 9789462452046
Uitgever: Vakmedianet