Abonnement Gebouwelementen 3 uitrgaven

Abonnement Gebouwelementen 3 uitrgaven

Abonnement Gebouwelementen 3 uitrgaven
Combinatie van Bouwprijzen Gebouwelementen op 3 uitgaven.

Dit combipakket bestaat uit 3 delen met keuze uit:
  • Gebouwelementen Ruwbouw
  • Gebouwelementen Afbouw        
  • Gebouwelementen Afwerkingen
  • Gebouwelementen Installaties

Maak een selectie welke boeken u wilt ontvangen!

NBI - Nederlands Bouwkosten Instituut Artikelcode: APK2011-03
109.00

Bouwprijzen Gebouwelementen
In de Bouwprijzen, Gebouwelementen zijn betrouwbare kostengegevens opgenomen om in het nieuwbouwproces, de onderhoud fase of renovatie de kosten te kunnen beheersen/controleren. Ze zijn ingedeeld volgens De Elementenmethode 2005, tabel 1 functionele gebouwelement, NL/SFB.
Per gebouwelement worden de manuren, loonkosten, materiaalprijzen en de totaalprijs gegeven, afhankelijk van het type bouwproject; woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en burgerwerk. Het gaat om nieuwbouw, verbouw,onderhoud en herstel van gebouwen.

Dit combipakket abonnement bestaan uit 3 delen met keuze uit:
Gebouwelementen Ruwbouw
In dit onderzoeksrapport worden de bouwprijzen gegeven voor de gebouwelementen,
Funderingen: bodemvoorzieningen, vloeren op grondslag, funderingsconstructies, paalfunderingen.
Ruwbouw: buitenwanden, binnenwanden, vloeren, trappen en hellingen, daken, hoofddraagconstructie.
Klik hier voor de inhoudsopgave van de kostentabellen.
Klik hier voor een voorbeeldpagina van Ruwbouw.

Gebouwelementen Afbouw
In dit onderzoeksrapport worden de bouwprijzen gegeven voor de gebouwelementen,
Afbouw: buitenwandopeningen, binnenwandopeningen, vloeropeningen, balustrades en leuningen, dakopeningen, inbouwpakketten.
Klik hier voor de inhoudsopgave van de kostentabellen.
Klik hier voor een voorbeeldpagina van Afbouw.

Gebouwelementen Afwerkingen
In dit onderzoeksrapport worden de bouwprijzen gegeven voor de gebouwelementen,
Afwerkingen: buitenwand afwerkingen, binnenwand afwerkingen, vloer afwerkingen,trap- en helling afwerkingen, plafond afwerkingen, dak afwerkingen, afwerkpakketten.
Klik hier voor de inhoudsopgave van de kostentabellen.
Klik hier voor een voorbeeldpagina van Afwerkingen.

Gebouwelementen Installaties
In dit onderzoeksrapport worden de bouwprijzen gegeven voor de gebouwelementen,
Installaties werktuigbouwkundig: Warmteopwerking, afvoeren, water, gassen, koude -opwekking, warmtedistributie, luchtbehandeling.
Installatie elektrotechnisch: centrale elektrotechnische voorzieningen, krachtstroom,verlichting,communicatie,beveiliging, transport, gebouwbeheer voorzieningen.
Vaste voorzieningen: vaste gebruikersvoorzieningen, vaste sanitaire voorzieningen.
Klik hier voor de inhoudsopgave van de kostentabellen.
Klik hier voor een voorbeeldpagina van Installaties.

Deze rapporten zijn bedoeld voor adviesbureaus, architecten, bouw en aannemingsbedrijven en technische dienst van woningbouwbedrijven en instellingen, die deze werkzaamheden laten verrichten of uitvoeren.

Prijs:
3 Gebouwelementen boeken: € 135,-
Alle prijzen zijn per jaar en excl. verzendkosten en BTW
Wanneer u zich abonneert doet u dit tot wederopzegging voor minimaal 2 edities.
Opzeggingen dient u schriftelijk te doen voor 1 januari van ieder jaar.
Prijzen worden jaarlijks geindexeerd.


Auteur: P.J.A.O.M. Moors
Uitgever: Moors Bouw Calculatie Prijzen

Maak een selectie welke boeken u wilt ontvangen!