Bouwbesluit 2012 Met toelichting en commentaren

Bouwbesluit 2012 Met toelichting en commentaren
Editie 2016-2017

Een compleet handboek en naslagwerk van de nieuwe voorschriften van Bouwbesluit 2012, zoals deze per 1 juli 2016 luiden.

Vakmedianet Artikelcode: 9789462452138
69.00

Met deze integrale toelichting van Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012 hebt u een compleet handboek en naslagwerk van de nieuwe voorschriften van Bouwbesluit 2012, zoals deze per 1 juli 2016 luiden.

In deze uitgave zijn de officiële teksten en toelichtingen van de Staatsbladen waarin Bouwbesluit 2012 en de wijzigingen daarop zijn gepubliceerd ‘in elkaar geschreven’, zodat er één leesbare integrale tekst en toelichting is ontstaan. Dit maakt het geheel beter leesbaar en bruikbaar in de praktijk. Hetzelfde is in deze uitgave gedaan met de teksten en toelichtingen van de Regeling Bouwbesluit 2012 zoals die in de verschillende Staatscouranten zijn gepubliceerd. De officiële teksten en toelichtingen zijn te raadplegen via www.rijksoverheid.nl.

Deze uitgave is te gebruiken in combinatie met onder andere het Handboek Bouwbesluit 2012 en de serie ‘Verbeelding Bouwbesluit 2012’. Voor meer praktijkinformatie wordt verwezen naar genoemde uitgaven.

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. editie 2014 zijn:
- toevoeging van enkele definities
- aanpassing van de voorschriften voor tijdelijke bouw
- deregulering voor woonfuncties voor particulier eigendom, woonfuncties voor studenten en woonfuncties voor zorg
- toevoeging van de mogelijkheid om aanvullende constructieve eisen te stellen aan bouwwerken in aardbevingsgebieden als gevolg van gaswinning in Groningen
- wijzigingen in de eisen omtrent toegankelijkheidssectoren
- aanscherping van de eisen aan energieprestatie en thermische isolatie, zowel voor nieuwbouw als voor verbouw
- toevoeging van de gebruiksvoorschriften voor hulp bij ontruiming bij brand en kooldioxidemeters
- wijzigingen in verwijzingen naar diverse normen
- toevoeging van onderzoeksverplichting naar galerijflats
- enkele ondergeschikte verbeteringen en vereenvoudigingen.

Prijs: € 69,-  (excl. BTW & incl. verzendkosten)

ISBN: 9789462452138
Aantal pagina's: 610
Auteur: Dr. Ir. van Overveld, Ing. M.I. Berghuis & Ing. P.J. van der Graaf
Uitgever: Vakmedianet