Handboek voor Toegankelijkheid 7e geheel herziene druk

Handboek voor Toegankelijkheid 7e geheel herziene druk

Handboek voor Toegankelijkheid 7e geheel herziene druk
Over de ergonomie van de gebouwde omgeving.

Dit boek belicht de ergonomische aspecten bij het programmeren, ontwerpen, bouwen en beheren van buitenruimten, gebouwen en woningen.

Vakmedianet Artikelcode: 9789012585057
180.00

Over de ergonomie van buitenruimten, gebouwen en woningen
De toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen moeten mensen overal in staat stellen praktisch, veilig, gezond en flexibel te doen wat ze hebben te doen. Dit boek geeft richtlijnen voor toegankelijke buitenruimten, gebouwen en woningen. Dit gebeurt in 6 delen. Voor wie?Het boek is bestemd voor iedereen die betrokken is of kan zijn bij het ontwerp, de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving.

Het boek:
Deel A geeft achtergronden en uitgangspunten van toegankelijkheid. Hierin een definitie voor het begrip toegankelijkheid en de omschrijving van de hiervan afgeleide begrippen. Ook geeft dit deel een beschrijving hoe mensen in hun waarnemingsvermogen, begrip en handelingsvaardigheden kunnen verschillen, om duidelijk te maken, dat het zogenoemde ‘kritisch gebruik’ het meest vanzelfsprekende uitgangspunt is bij het vormgeven en inrichten van de fysieke leefomgeving.

Deel B beschrijft de grenswaarden voor alle omgevingsvariabelen die voor de zogenoemde ergonomische taakuitoefening in de gebouwde omgeving relevant zijn. Uitgangspunt is het in deel A genoemde kritisch gebruik.

Deel C, D en E geven aandachtspunten voor de maatvoering en vormgeving van respectievelijk routes, ruimten en gebruiksobjecten in buitenruimten, gebouwen en woningen die zijn gebaseerd op de grenswaarden van deel B.

Deel F geeft een overzicht van publicaties die naast de algemene richtlijnen in dit handboek als specifieke richtlijn voor de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte, gebouwen, woningen, woon-zorg-combinaties en producten kunnen worden gebruikt.

Prijs: € 165,- (excl. BTW)

Auteurs: M. Wijk
Boek: 128 pagina's
ISBN: 9789012585057
Uitgever: Vakmedianet