Klimaatbeheersing 1 Warmtetechnieken

  • Klimaatbeheersing 1 Warmtetechnieken
  • Klimaatbeheersing 1 Warmtetechnieken
  • Klimaatbeheersing 1 Warmtetechnieken

Klimaatbeheersing 1 Warmtetechnieken
Ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer

In Klimaatbeheersing 1 staan concrete en praktische oplossingen voor verwarmingstechnische problemen. Er is aandacht aan zowel bestaande technieken als toekomstige ontwikkelingen.

Vakmedianet Artikelcode: 9789012582247
135.00

Installaties voor de verwarmingstechniek staan tegenwoordig flink in de belangstelling. Er zijn wereldwijd bindende afspraken gemaakt om de CO -emissie drastisch te beperken. Dit vergt de inzet van andere technieken. Duurzame technieken hebben al hun intrede gedaan, zoals de toepassing van aardwarmte, zonne-energie en biobrandstoffen. Maar ook het energiezuinig toepassen van aardgas en opwekken van elektriciteit is noodzakelijk. Deze combinatie komt al voor bij huisinstallaties in de vorm van HRe-ketelunits. Verder valt er regeltechnisch nog veel te optimaliseren, moet aardgas optimaal worden verbrand en de geproduceerde warmte zo efficiënt mogelijk worden gedistribueerd en ingezet. Voor installateurs is dit alles een grote opgave.

Het boek Warmtetechnieken behandelt verwarmingsinstallaties in de gebouwde omgeving. Het boek bestaat uit vier delen, die elk een thema behandelen. Het eerste deel gaat over warmteopwekking. Hierin eerste een stukje geschiedenis van de verwarmingstechnieken. Diverse warmteopwekkers zoals gasgestookte ketels en warmtepompen komen daarbij aan bod. Ook wordt er ingegaan op verbrandingstechnieken. In het tweede deel wordt warmtedistributiesystemen, inclusief leidingsystemen, expansievaten, pompen en regelingen behandeld. Het derde deel gaat in op warmteafgiftesystemen zoals radiatoren, convectoren en vloerenwandverwarming,de behaaglijkheidcriteria en het maken van een warmteverliesberekening. Het vierde deel betreft de oplevering en het beheer van de installatie plus de huidige wet- en regelgeving voor stookruimten.

Dit handboek wil installateurs praktisch van dienst zijn door oplossingen te geven op het brede terrein van de verwarmingstechniek. Behalve aan toekomstige ontwikkelingen wordt er ook ruim aandacht besteed aan bestaande technieken.

Een greep uit de inhoud:
warmteopwekking, -distributie en -afgifte
cv-ketels, warmtepompen en circulatiepompen
warmtekrachtkoppeling en warmte-koudeopslag
zonne-energie
dimensionering van leidingen
beveiligingen
regelingen en gebouwbeheersystemen
behaaglijkheid en warmteverliesberekening
radiatoren en convectoren
vloer- en wandverwarming
garantie, oplevering, bediening en onderhoud
eisen aan stookinstallaties.

Voor wie:
Zowel installateurs als ontwerpers, adviseurs, inspecteurs, trainers, docenten en studenten zullen er voldoende diepgang in aantreffen om hun vakkennis te verrijken.

Inkijkexemplaar klik hier


Prijs: € 135,- (excl. BTW en verzendkosten)


Over de auteurs
F.W.O. (Fred) de Lede
Fred de Lede werkte ruim 35 jaar als senior adviseur Werktuigkundige installaties bij onder meer Kats & Waalwijk BPM B.V. en later Grontmij Nederland. Daarnaast was hij ruim 25 jaar freelance docent en auteur Klimaattechniek bij Reed Elsevier. Momenteel is hij auteur van BIM Media en voert hij opdrachten uit met Adviesburo F.W.O. de Lede op het gebied van trouble shooting, commissioning en inspectie van w-installaties.

J.J.M. (Jan) Koopmans
Jan Koopmans werkt bij Bureau Veritas als senior consultant Energy. Naast jarenlange ervaring rond warmteopwekking in de industrie is hij actief in de gebouwde omgeving als EPA-adviseur Energielabel Utiliteitsbouw. Onder andere adviseren over het renoveren van ketelinstallaties, het beoordelen van de prestaties van gebouwverwarming en trouble shooting behoren tot zijn takenpakket. Hij is ook coredacteur van Handboek Stoom.

I. (Irene) van Veelen
Irene van Veelen heeft sinds 1997 bij diverse bedrijven in de installatiebranche gewerkt. Ze is nu projectleider bij Technisch Adviesbureau Crone. Daar houdt ze zich onder meer bezig met het ontwerpen van duurzame verwarmingsinstallaties, in woningbouw en kleine utiliteit. Intussen heeft ze al aan verschillende publicaties meegewerkt en enkele jaren lesgegeven bij TVVL.

R.F. (Rob) van den Berge
Rob van den Berge ging 47 jaar geleden aan de slag in de warmtetechniek, na de MTS en diverse vakopleidingen. Hij werkte via detachering en had een eigen adviesbureau als tekenaar, technicus, ontwerper, calculator, werkvoorbereider en projectleider bij diverse installateurs en advies- en ingenieursbureaus. Nu hij gepensioneerd is, draagt hij zijn kennis, ervaring en enthousiasme rond warmtetechniek graag over aan de volgende generatie.

J.A.G.M. (Hans) Wittens †
Hans Wittens was onder meer mede-oprichter en ex-docent van de opleiding Hogere Installatie Techniek aan de AvansPlus Hogeschool en ex-voorzitter van de TVVL-afdeling Sanitaire Technieken.

Auteurs: Fred de Lede, Hans Wittens, Irene van Veelen, Jan Koopmans & Rob van den Berge
Boek: 400 pagina's
ISBN: 9789012582247
Uitgever: Vakmedianet