Licht: Ontwerp, Techniek & Architectuur

  • Licht: Ontwerp, Techniek & Architectuur
  • Licht: Ontwerp, Techniek & Architectuur
  • Licht: Ontwerp, Techniek & Architectuur

Licht: Ontwerp, Techniek & Architectuur
Creatieve lichtoplossingen voor gebouwen

De creatiefste oplossingen voor de verlichting in en om gebouwen zijn alleen mogelijk als de opdrachtgever, architect, lichtontwerper, installatieadviseur en installateur goed samenwerken. Soms is het ook belangrijk om een bouwfysicus en de gebruikers bij het ontwerpproces te betrekken.

Artikelcode: 9789012582124
89.00

De creatiefste oplossingen voor de verlichting in en om gebouwen zijn alleen mogelijk als de opdrachtgever, architect, lichtontwerper, installatieadviseur en installateur goed samenwerken. Soms is het ook belangrijk om een bouwfysicus en de gebruikers bij het ontwerpproces te betrekken.

Conceptideeën kunnen optimaal worden verwezenlijkt als er vooraf voldoende rekening wordt gehouden de architectuur én de installatietechnische aspecten van de verlichting. Daarnaast moeten bepaalde normen in acht worden genomen en richtlijnen en verordeningen voor het energie-efficiënt, ecologisch verantwoord en duurzaam ontwerpen met lichtbronnen, voorschakelapparatuur en armaturen. Hoe meer daglicht kan worden gebruikt, des te lager is het energiegebruik. Bovendien is juist de dynamiek van het daglicht met betrekking tot lichtniveau, lichtkleur en lichtrichting bepalend voor het goed functioneren van de mens. Denk aan slaap/waak-ritme, waakzaamheid, concentratie, prestatie en welbevinden.

Het boek bestaat uit twee delen, gevolgd door informatieve bijlagen.

In deel I worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:
integraal ontwerp
nieuwe ontwikkelingen rond armaturen en lichtbronnen, bijvoorbeeld (o)leds
energieprestatie van gebouwen
energie-efficiënte verlichting
duurzaamheid
licht en gezondheid
flexibiliteit
onderhoud en beheer

In deel II worden lichtoplossingen uit de praktijk toegelicht.
De voorbeeldprojecten betreffen de volgende gebouwen:
universiteitsbibliotheek
twee woningen
woning- en winkelcentrum met parkeergarage
TBS-kliniek
verpleeghuis
multifunctioneel centrum met onder andere kantoor-, conferentie- en onderwijsruimten
theater- en muziekzalen, een café en flexplekken

Dit boek is voor een breed publiek bedoeld, zoals:
(interieur)architecten
lichtontwerpers
installatieadviseurs
installateurs
opdrachtgevers
projectontwikkelaars
aannemers
facilitymanagers


Prijs boek: € 89,- (excl. BTW)

Over de auteurs
Rienk Visser is al meer dan 40 jaar gespecialiseerd in het ontwerpen van verlichting. Hij heeft bijdragen geleverd aan grote projecten en heeft postacademische cursussen en gastcolleges gevolgd rond verlichting en de toepassing ervan. Zo heeft hij ruime ervaring en kennis opgedaan met betrekking tot verlichting in en om gebouwen. Hij is Professional Member van PLDA, de Professional Lighting Designers’ Association. Zijn uitgangspunt bij het ontwerpen is zowel rekening houden met de functionele eisen als gebruikmaken van alle creatieve mogelijkheden van de toepassing van licht, afgestemd op de architectuur, kunstuiting, omgeving en beleving. Hij heeft mede in dit verband onderzoek gedaan naar diverse toepassingen van verlichting in de praktijk en naar de ontwikkeling van mogelijkheden voor de toepassing van nieuwe lichtbronnen. Regelmatig is hij spreker tijdens nationale en internationale congressen, workshops en seminars. Ook publiceert hij in vakbladen, heeft hij twee boeken geschreven over de toepassingsmogelijkheden van verlichting en is hij hoofdredacteur van het Handboek Verlichtingstechniek van Sdu Uitgevers. Tot slot is hij lid van diverse commissies van de NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde).

Evelien Pieters organiseert, schrijft, redigeert en doet onderzoek op het gebied van architectuur en stedelijke cultuur vanuit haar eigen onderneming: Buro Evelien Pieters. Zo verzorgde ze de redactie, coördinatie en productie van publicaties zoals de Architectuurgids Midden-Brabant en schrijft ze voor onder meer vaktijdschrift de Architect. Als webredacteur bij het NAi (Nederlands Architectuurinstituut) coördineert ze de online activiteiten van het op vakdebat gerichte Platform NAi. De afgelopen jaren werkte ze als programmamaker bij het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg en ontwikkelde ze debatten, tentoonstellingen, workshops, websites en publicaties. Ze is afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Philip Allin is afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. Als architect, schrijver en onderzoeker is hij met name geboeid door de verbanden tussen tekst en beeld in de architectuur. Zijn werk is verschenen in verschillende Europese publicaties. Zelf was hij redacteur van een architectuurtijdschrift. Nu is hij ontwerpconsultant en criticus en geeft hij lezingen. Hij analyseert bijvoorbeeld communicatie als ontwerptool voor de architectuur en publiceert de resultaten.

Robert Jan Vos is al bijna 25 jaar actief als lichtontwerper en -adviseur. Als productonafhankelijk ontwerper heeft hij aansprekende projecten gerealiseerd met bekende architecten, kunstenaars en ontwerpers. In 1987 startte hij als elektrotechnisch tekenaar/ontwerper. Gelijktijdig was hij jaren actief als freelance belichter voor tv. Na enkele jaren als lichtontwerper en technisch adviseur bij ERCO, zette hij 15 jaar geleden zijn loopbaan als onafhankelijk lichtontwerper voort bij het Lichtatelier van Grontmij | Technical Management, de laatste 5 jaar als afdelingshoofd. Enkele jaren geleden heeft hij zijn eigen ontwerpbureau opgericht: Robert Jan Vos Lichtontwerp en -advies. Als Professional Member van PLDA hanteert hij een ethische code die garandeert dat hij onafhankelijk functioneert als intermediair voor verlichting. Zijn titel is een belangrijke internationale erkenning voor creativiteit en deskundigheid als lichtontwerper. Hij is regelmatig spreker tijdens congressen, seminars en workshops. Bovendien publiceert hij onder meer in het Handboek Verlichtingstechniek en is hij lid van de redactieraad van deze uitgave. Tot slot is hij bestuurslid van de NSVV en voorzitter van de NSVV-commissie Ledverlichting.

Beata Labuhn is geregistreerd architect, onafhankelijk schrijver/redacteur en onderzoeker/docent aan de Technische Universiteit Delft en Edge Hill University (Groot-Brittannië). Als praktiserend architect heeft zij onder andere meegewerkt aan gezondheidscentrum St.-Jozef in Deventer, brasserie De Veldstraat in Antwerpen, de Van Nellefabriek in Rotterdam en sanatorium Zonnestraal in Hilversum. Als schrijver/redacteur heeft zij onder meer werk verricht voor Projectbureau Belvedere, UNESCO/Sapienza University en de tijdschriften S+RO, de Architect, B_Nieuws en Pantheon. Zowel in haar praktisch als theoretisch werk specialiseert Labuhn zich in de conservatie, het hergebruik en de transformatie van gebouwen, steden en landschappen. Licht beschouwt zij daarbij als een essentieel ontwerpaspect.


Auteur: Ing. Rienk Visser PLDA, Ir. Evelien Pieters, Ir. Philip Allin, Robert Jan Vos PLDA, Ir. Beata Labuhn
Aantal pagina's: 250
ISBN: 9789012582124
Uitgever: Vakmedianet