Uitleg en toepassingen NEN 1010

  • Uitleg en toepassingen NEN 1010
  • Uitleg en toepassingen NEN 1010
  • Uitleg en toepassingen NEN 1010

Uitleg en toepassingen NEN 1010
Duidelijke uitleg hoe de bepalingen in de norm worden toegepast in de praktijk.

In dit boek krijgt u een duidelijke uitleg van hoe de bepalingen in de norm worden toegepast in de praktijk.

Vakmedianet Artikelcode: 9789462451612
83.96

Het begrijpen en het vertalen van de NEN 1010 naar de praktijk is geen eenvoudige opgave. Dit heeft niet alleen te maken met de ‘normtekst’, maar zeker ook met de toenemende complexiteit van installaties. Meer en meer zal een beroep worden gedaan op grondige elektrotechnische basiskennis. Ook ervaringen van anderen kunnen een belangrijke rol spelen in het vergaren van eigen kennis en begrip. Bij de opbouw van dit boek is nadrukkelijk gekeken naar deze drie aspecten. Elektrotechnische basiskennis is gekoppeld aan uitleg over de normtekst en aangevuld met praktische voorbeelden uit de praktijk. Op deze manier komen alle ingrediënten bij elkaar om een elektrische installatie goed te ontwerpen, aan te leggen en te inspecteren!

Voor wie:
Dit boek is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij elektrotechnische installaties, zoals installateurs, adviesbureaus, technische diensten, beheerders van elektrotechnische installaties, onderwijsinstellingen.

In deze uitgave worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:
· samenhang tussen normen
· netcode
· berekeningen voor het ontwerpen van installaties
· praktische uitwerking van aardingssystemen (TT- en TN-stelsel)
· leidingberekening met vele voorbeelden
· beveiliging van installaties
· toepassing van beveiligingstoestellen
· compatibiliteit tussen installatieonderdelen
· inspectie van installaties
· bijzondere installaties (onder andere PV-systemen)

De combinatie tussen de benodigde basiskennis, uitleg van de NEN 1010 en de verrijking met de vele voorbeelden zorgt hierbij voor een uitgebalanceerde kennisoverdracht!

Over de auteurs
Prof. dr. ir. J.F.G. (Sjef) Cobben is afgestudeerd aan de TU Eindhoven, waar hij in 2007 promoveerde op het vakgebeid ‘Power Quality’. Naast zijn werkzaamheden bij Alliander, is hij directeur van CO-Education, dat hij in 2008 oprichtte. Niet alleen via zijn eigen bedrijf doet Cobben aan kennisoverdracht, als universitair docent aan de TU/e werkt hij met studenten aan uiteenlopende projecten. Ook is hij lid van nationale en internationale werkgroepen, zoals NEC 64 (NEN 1010) en NEC 8 (spanningskenmerken). Cobben heeft diverse publicaties op zijn naam staan, levert bijdragen aan magazines in binnen- en buitenland en is regelmatig gastspreker op congressen. Bovendien is hij hoofdredacteur van de Kennisbanken E-Installatie, waaronder NEN 1010.

Ing. N.J. (Nico) Kluwen studeerde Elektrotechniek aan de Hogeschool Rotterdam en Hogere Bedrijfsleiding aan het ISW. Aan de Universiteit Leiden heeft Kluwen de opleiding Gerechtelijk Deskundige positief afgerond en treedt desgevraagd op als deskundige bij verschillende rechtbanken. Als manager Meldsystemen bij European Fire Protection Consultants is hij intensief betrokken bij onderzoeken naar brandbeveiliging en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, zoals het adviseren van bedrijven en het geven van cursussen en opleidingen. Kluwen is ATEX 137-specialist en thuis in vele veiligheidsbepalingen waaronder de NEN 1010 en de NEN 3140. Ook heeft hij veel publicaties verzorgd. Daarnaast is hij hoofdredacteur van Kennisbank NEN 3140.


Prijs: € 83,96 (excl. BTW)

Auteur:  Ing. Nico Kluwen Prof. & Dr. Ir. Sjef Cobben
Boek:  292 pagina's
ISBN:  9789462451612
Uitgever:  Vakmedianet